Együtt a Jövőnkért Alapítvány

Alapítvány

Együtt a Jövőnkért Alapítvány /EJ/


Az Alapítvány közhasznú szervezet, 2004. február 26-tól működik.

Kiemelt célja a térségfejlesztés, közművelődési, oktatási és nevelési, természeti, szociális- és egészségügyi, és kulturális javak védelme, valamint a fogyasztói társadalom környezet védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátása a saját eszközeivel, és mindezek megvalósításának elősegítése. Az Alapítvány gondoskodik a társadalomi fejlődés értékrendjének erősítéséről és nyilvánosságáról, hogy a lehető legtágabb értelemben valósuljon meg a múlt örökségének megőrzése, az emberi tudás gyarapodása, tudatos értékrendszerének erősítése. Szoros kapcsolatot tart fenn és együttműködik Tapolca város és a vonzás körzetéhez tartozó több civil szerveződéssel és a gazdasági szektor vállalkozójával. Kapcsolatrendszere és tevékenysége a város vonzáskörzetét túllép: térségfejlesztés, oktatás és felnőttképzés, kultúra és közművelődés területén megyei, országos és nemzetközi együttműködésben dolgozik. Tevékenységét, munkáját a közösség különböző szerveivel, szerveződéseivel való együttműködés mellett a pártoktól, és minden egyéb érdekszövetségtől való függetlenség, semlegesség jellemzi Felnőttképzést folytató intézményként nyilvántartásba vétele a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint megtörtént. Az Európa Uniós oktatási és képzési feladatokat, valamint nemzetek közötti együttműködés fejlesztését és koordinálását ellátó Európa Uniós NYMPHEA hálózati szervezetnek tagja.

Az alapítvány legjelentősebb tevékenységei az elmúlt időszakban: Oktatással és képzéssel kapcsolatosan: EU-s programban vezetőként vagy partnerként vesz részt. Valamennyi esetben a képzési terület szorosan kapcsolódik az oktatáshoz a felnőtt képzéshez.

Konferenciák: térségi, országos és nemzetközi konferencia szervezése.

Kulturális és közművelődéshez kapcsolódó legjelentősebb tevékenységei:
 • Művészeti kiállítások: fotók, szobrok, kerámiák, festmények).
 • Ének-zenei és egyéb előadások szervezés
 • Játszóház, táncház és alkotóműhelyi rendezvények tartása.
Az alapítvány céljai között egy olyan össz-művészeti alkotótelep létrehozása és működtetése szerepel, amely kapuit nemcsak a hivatásos művészek előtt nyitja meg, hanem minden olyan amatőr és egyéb érdeklődő előtt, akik hisznek hagyományaink megtartó erejében és ezért tenni is szeretnének.


Együtt a Jövőnkért Alapítvány /EJ/
Kivonat az alapítvány alapító okiratából.


Alapító okirat száma: 1328
Bírósági végzés sz. : PK.60013/2004/4

Az alapítvány célja:
Az alapítvány gondoskodik a természeti- és társadalomi fejlődés értékrendjének erősítéséről és nyilvánosságáról, hogy a lehető legtágabb értelemben valósuljon meg a múlt örökségének megőrzése, az általános emberi tudás gyarapodása, a környezet tudatos értékrendszerének erősítése. Az ember teljességére tekintettel fogalmazza meg és képviseli az ép, egészséges emberi eszményt, ezért önmagunk (szellemi tudásunk, egészséges fizikai létünk) és környezetünk iránti felelősséget a lehető legtágabban értelmezi. Hangsúlyozza az egyed (egyén) testi, lelki, szellemi adottságaival és társadalmi (közösségi), valamint épített és természeti környezetünkkel kapcsolatos egyensúly megvalósulását, egymással való szoros összefüggésükben, egymásra hatásukban. Az alapítvány célja a tudományos kutatási, közművelődési, oktatási és nevelési, természeti, szociális és egészségügyi, és kulturális javak védelmével, valamint a fogyasztói társadalom és a környezet védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátása a saját eszközeivel.

Működésének jellege:
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • műemlékvédelem,
 • természetvédelem, állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
 • fogyasztóvédelem,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • euroatlanti integráció elősegítése,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;
 • ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.


Bemutatkozó diabemutató megnyitása (Powerpoint dokumentum)